Direktor Brüssel IV Euroopa Koolis

Kui unistad põnevast ja väljakutset pakkuvast tööst rahvusvahelises koolis, siis ootame Sind kandideerima. Tähtaeg 01.05.2022.

Konkursi voorud

 • Siseriikliku eelvooru vestlused toimuvad 04.-05.mai 2022 ja lõppkonkurss toimub Euroopa Koolide peabüroos Brüsselis 03. juuni 2022.

 • Lõppkonkursil valituks osalenud kandidaadi määrab ametisse Euroopa Koolide kuratoorium.

Direktor oskab oma töös

 • kasutada häid teadmisi Euroopa Koolide reeglistikust, õppekavast ja toimimisest;

 • kasutada omandatud juhtimiskompetentse pedagoogilises, haldus- ja finantsvaldkonnas;

 • edendada ja koordineerida kooli õppe- ja kasvatustööd, finantstegevust ja haldamist vastavalt Euroopa Koolide ja kooli asukohamaa regulatsioonidele;

 • kasutada oma keeleoskust kooli peamistes töökeeltes (inglise ja/või prantsuse);

 • tagada koostöö kooli sidusgruppide, Euroopa Koolide inspektorite ja teiste Euroopa koolidega.

Ootame Sind oma meeskonda, kui

 • omad magistrikraadi;

 • omad pedagoogilisi ja juhtimiskompetentse;

 • omad vähemalt viieaastase pedagoogilise töö staaži, sh vähemalt üheaastast juhtimiskogemust haridusvaldkonnas (eeliseks eelnev rahvusvaheline pedagoogilise töö ja/ või juhtimiskogemus);

 • oskad vähemalt kahte võõrkeelt, mis kuuluvad Euroopa Koolide kolme töökeele hulka (inglise, prantsuse, saksa), neist ühte vähemalt C1 tasemel;

 • omad põhjalikke teadmisi Euroopa Koolide süsteemi põhimõtetest ja toimimisest;

 • oled valmis töötama Brüssel IV Euroopa Koolis vähemalt 5 aastat või kuni ametiaja lõpuni, so 9 aastat (eeldusel, et läbid positiivselt teisel ja viiendal tööaastal toimuva hindamise).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

 • Europassi CV võõrkeeles (inglise, prantsuse või saksa), kohustuslik lisada vähemalt 2 soovitajat;

 • motivatsioonikiri võõrkeeles (inglise, prantsuse või saksa);

 • haridust tõendavad dokumendid;

 • 240-tunnise juhtimiskoolituse sertifikaat;

 • tunnistus vähemalt ühe Euroopa Koolide töökeele oskuse kohta C1 tasemel;

 • karistusregistri tõend, mis kinnitab, et puuduvad kitsendused lastega töötamiseks.

Palun saatke vajalikud dokumendid kasutades allolevat vormi, hiljemalt pühapäeval, 01 mail 2022.

Lisaküsimuste korral palun kirjuta recruitment@est.edu.ee.

Lisainfo Euroopa Koolide süsteemi ja Brüssel IV Euroopa Kooli kohta: www.eursc.eu ja eeb4.be

Kandideeri